Vision

Att skapa en lugn, avskild oas där idéer, samtal och gränsöverskridande samarbeten kan gro och växa.

Att vara en uppskattad repetitions- och atleljélokal för yrkesverksamma scenkonstnärer, skulptörer, målare, musiker och författare, både regionalt och nationellt.

Att samarrangera workshops och läger för unga blivande konstnärer, från t. ex. Tierps Kulturskola. Att främja möten mellan professionella kulturutövare och amatörer och allmänheten.

Att driva en småskalig men engagerande och bred kursverksamhet för allmänheten – vi är särskilt intresserade av konst, hållbar utveckling, traditionellt hantverk och byggnadsvård, kulturkritik, yoga och odling.

Att utveckla samarbeten med gallerier och scener i närliggande Tierp, Uppsala och Gävle för att visa upp resultat av residens och kurser för allmänheten, när det är applicerbart.

Vi vill också vara med och skapa nätverk inom regionen för konstresidens och samarrangera temporära residensturnéer i länet.

Att initiera kulturprojekt av hög konstnärlig kvalitet, i samarbete med andra lokala och regionala kultur- och konstarrangörer och därmed bidra till en levande, kreativ landsbygd i Uppland.  Sedan 2016 producerar Hållnäs Konstkoloni en platsspecifik berättarvandring på Lövstabruks herrgård, Sanning, Saga, Sägen, i samarbete med Stiftelsen Leufsta, Boka Uppland och Studiefrämjandet.

_DSF5719